Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspraak, en kan zich door een verdediger laten bijstaan.

25. De voorwaardelijke strafoplegging worde mede in het reglement vastgesteld.

26. Vaststelling en wijziging der arbeidsvoorwaarden heeft niet plaats dan nadat de daarvoor in aanmerking komende organisaties van gemeentepersoneel zijn gehoord.

27. Ingesteld worde een centrale commissie van overleg om B. en W. voor te lichten betreffende arbeidsen dienstvoorwaarden in het algemeen van werklieden en jeugdige personen en toepassing van het arbeidsreglement.

Deze centrale commissie bestaat uit een door B. en W. benoemden voorzitter en als leden uit:

a. de hoofden van takken van dienst;

6. vertegenwoordigers der vereenigingen van het personeel.

28. In grootere Gemeenten met verschillende diensttakken en een uitgebreid personeel worde voor eiken diensttak afzonderlijk een dienstcommissie samengesteld uit vertegenwoordigers der organisaties.

Deze dienstcommissie vergadert onder voorzitterschap van het hoofd van den betrokken tak van dienst.

Sluiten