Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP-REGLEMENT

OP HET

VERLEENEN VAN PENSIOENEN AAN EÜROPEESCfi| LOCALE AMBTENAREN IN NEDERLANDSCIHNDIE 'M EN AAN HUNNE WEMJWEN EN WEHEN ^

_ BATAVIA ' jfc ,

LANDSDRUKKERIJ 1918.

Sluiten