Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP-REGLEMENT

OP HET

VERLEENEN VAN PENSIOENEN AAN EUROPEESCtlE LOCALE AMBTENAREN IN NEDERLANDSCH-INDIE :-: EN AAN HUNNE WEDUWEN EN WEEZEN : = :

BATAVIA LANDSDRUKKERIJ. 1918.

Sluiten