Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5.

Zie de Grondslagen (Hoofdstuk II, § 4, lste lid).

Artikel 6.

Het voorgestelde onder § 5 van Hoofdstuk II van de Grondslagen is eenigszins aangevuld en omgezet. In de eerste plaats wordt een bepaling noodig geacht voor hen die geen vaste inkomsten genieten. De redactie van de voorgestelde aanvulling in het eerste lid, 2de zin, is ontleend aan het oorspronkelijke B.P.R. (St. 1881 ff 142), art. 11, lid 6 (zie ook art. 10, lid 5 van Staatsblad 1892 D? 175).

Voorts kan het voorschrift in art. 19, lid 1, Wet gemeenteambtenaren betreffende verandering in de bezoldiging in dit Reglement niet worden gemist, waarom een dergelijke bepaling is overgenomen in lid 3.

Het zou anders twijfelachtig zijn of voor iemand, die in dienst van een anderen localen raad overgaat op dezelfde bezoldiging, wel de hernieuwde vaststelling van den pensioengrondslag noodig is, welke twijfel door een stellig voorschrift moet worden opgeheven. ,

In het 4de lid is niet overgenomen hetgeen voorkomt in het derde lid van de aangehaalde paragraaf 5 van de Grondslagen omdat daarin een regel is opgenomen, die niet in overeenstemming is met artikel 40 van het Ontwerp-Reglement en bovendien te voordeelig zou worden voor de ambtenaren.

De bepaling in het 3de lid van § 5 van de Grondslagen toch zou het mogelijk maken dat wanneer de bezoldiging van een locaal ambtenaar vermindering ondergaat, zijn pensioengrondslag ongewijzigd blijft, terwijl artikel 40 op het voetspoor van het Regl. Civ. Fonds den deelgenoot, wiens pensioengrondslag verminderd wordt, gelegenheid geeft voor zijn na te laten betrekkingen bij te dragen over de middelsom van de pensioengrondslagen van de laatste 2 jaren, welke middelsom dan, zooals in vorenbedoeld artikel 40 is voorgeschreven, als grondslag voor het pensioen van de weduwe geldt. Het pensioenreglement voor de locale ambtenaren zou dus kennen 2 soorten van pensioengrondslagen, die niet gelijk zijn aan de bezoldiging welke over hetzelfde tijdvak wordt genoten, t.w. voor eigen

Sluiten