Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 20 en 21.

Bevatten de punten 7, 8 en 9 van het IIde Hoofdstuk van de •Grondslagen en behandelen den contributieplicht der locale raden, art. 20 in zake gewonen dienst, art. 21 in zake inkoop van diensttijd. Het tweede lid van laatstgenoemd artikel regelt den inkoop van diensttijd waarin geen bezoldiging werd genoten, zooals bijv. zijdelingschen Staatsdienst in Nederland.

Artikel 22.

Dit artikel regelt den contributieplicht der ambtenaren. Het "behelst hetgeen voorkomt in de punten 11 en 12 van Hoofdstuk II van de Grondslagen.

Artikel 23.

Bevat de bepaling over welke tijdvakken geen en over welke slechts de halve bijdrage verschuldigd is, vergl. Hoofdstuk II, § 13 van de Grondslagen.

Van de pensioenen van de weduwen en weezen.

Artikel 24.

Komt in de Grondslagen niet voor, maar wordt noodig geacht, omdat men niet van deelgenoot en deelgenootschap kan spreken zonder deze begrippen te hebben vastgelegd. In het artikel zijn verder, op het voetspoor van artikel 5 van het Regl. Civ. Fonds bepalingen opgenomen nopens den aanvang en het einde van het deelgenootschap. Tevens heeft § 3 van Hoofdstuk III der Grondslagen (geen deelgenoot beneden den leeftijd van 18 jaren) hier een plaats gevonden.

Artikel 25.

Vergl. Grondslagen, Hoofdstuk III, § 1 en art. 17 Regl. Civ. Fonds.

Artikel 26.

Zie Grondslagen, Hoofdstuk III, § 2. Komt overigens overeen met artikel 29, lid 1 t/m 5 en 12 van het Regl. Civ. fonds.

Sluiten