Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde fictie alleen geldt voor de wijze van invordering van de contributiën en niet voor de berekening van het weduwenpensioen.

De verandering in den aanhef van dit lid houdt verband met die in artikel 39 van dit ontwerp.

Opgemerkt wordt dat lid 3 van het zooeven aangehaald artikel 32, Regl. Civ. fonds niet is overgenomen. Dit lid was in dat Reglement noodig omdat vroeger een gepensionneerd ambtenaar die in anderen dan Indischen dienst trad, een deel van zijn pensioen moest missen en het zich liet denken dat een deelgenoot in die omstandigheden zou weigeren over dit deel van het pensioen te betalen aan het Civiel fonds. Dergelijke kortingen kennen de bepalingen op het locale pensioen echter niet, zoodat in het onderhavige reglement een dergelijke bepaling niet noodig is.

Artikel 44.

Komt overeen met artikel 15, Regl. Civ. fonds.

Artikel 45.

Komt overeen met art. 16, Regl. Civ. fonds.

Artikel 46.

Vergl. § 16, Hoofdstuk III van de Grondslagen.

Artikel 47.

In de Grondslagen (§ 17) wordt voorgesteld om de uitkeeringen aan de door den deelgenoot nagelaten betrekkingen te laten doen in Indië door den Gouverneur-Generaal, in Nederland door de Directie van het fonds. Aangezien de toekenning van dezelfde uitkeeringen hier te lande volgens de bepalingen van het Regl. Civ. fonds geschiedt door de Administratie van dat fonds, is voorgesteld hiermede eveneens de administratie te belasten.

Artikel 48.

Komt overeen met art. 46, Regl. Civ. fonds.

Artikel 49.

Komt overeen met art. 20, Regl. Civ. fonds.

Sluiten