Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EERSTE HOOFDSTUK. Van de pensioenen der ambtenaren.

Blz.

Art. 1. Vaststelling van het recht op pensioen 3

„ 2. Formuleering van eenige begrippen 3

„ 3. In welke gevallen pensioen kan worden toegekend 4

„ 4. Wat als diensttijd in aanmerking komt 5

„ 5. Diensttijd vóór 18e jaar telt niet, die buiten de

keerkringen voor de helft 6

„ 6. Vaststelling van den pensioengrondslag 6

„ 7. Afronding van diensttijd 6

„ 8. Voorschriften in zake aanvragen van pensioen. 7 „ 9. Toekennen voorloopig pensioen bij onvolledigheid stukken 7

„ 10. Wie de pensioenen toekent 7

„ 11. Vermelding der gronden b/d toekenning van het

pensioen geeischt 8

„ 12. Berekening van de pensioenen 8

„ 13. Afronding bij de toekenning v/h pensioen .... 9

„ 14. Herziening van pensioenbesluiten 9

„ 15. Uitbetaling van de pensioenen 9

„ 16. Vervallen van het pensioen bij herplaatsing .. 9 „ 17. Invloed van veroordeelende vonnissen op het genot van pensioen 10

„ 18. Onvervreemdbaarheid pensioen — ophouden

daarvan bij plaatsing in gesticht 10

„ 19. Vervallen van het pensioen 11

„ 20. Verplichting op de locale raden om bij te dragen over diensttijd en pensioengrondslag die in

aanmerking komen bij pensioensberekening .. 12

Sluiten