Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Art. 21. Alsvoren bij inkoop van diensttijd 12

„ 22. Contributieplicht van de ambtenaren 13

„ 23. Tijdvakken waarover geen of slechts de halve

bijdrage verschuldigd is 13

TWEEDE HOOFDSTUK

Van de pensioenen van de Weduwen en Weezen.

Art. 24. Regeling van het deelgenootschap 14

„ 25. Vaststellen van het recht op pensioen en onderstand 14

„ 26. Facultatief deelgenootschap 14

„ 27. Vervallen van het deelgenootschap op 65 of 50

jarigen leeftijd 16

„ 28. Wie geen recht hebben op uitkeering 16

„ 29. Wijze berekening van het pensioen 16

„ 30. Bedrag van het pensioen 17

„ 31. Bedrag van den onderstand 17

„ 32. Gevolgen van het hertrouwen van de weduwe. 19 „ 33. Contributie-plicht, verdeeling bijdragen, maximum-pensioengrondslag 19

„ 34. Bedrag der gewone contributie 20

„ 35. „ „ buitengewone contributie 21

„ 36. „ „ huwelijks contributie 21

J 37. „ „ extra contributie 22

„ 38. Deelgenootschap tegelijk in andere fondsen .. 24 „ 39. Invloed van de waarneming van een hooger bezoldigd ambt 26

„ 40. Facultatief deelgenoot bij vermindering van

grondslag 26

„ 41. Geen buitengewone, huwelijks- en extra-contributie verschuldigd bij het bereiken van een

grondslag die vroeger reeds heeft gegolden. 27 „ 42. Wie bepaalt welke stukken door deelgenooten

moeten ingediend voor regeling contributiën. 28 „ 43. Invordering van de verschillende contributiën ... 28 „ 44. Aanzuivering van door een deelgenoot bij zijn

overlijden nagelaten schulden 32

Sluiten