Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Art. 45. Alle bijdragen, verschuldigd op tijdstip voldoening, blijven eigendom van het fonds 32

46. Invordering bijdragen geschiedt door locale raden of Min. van Koloniën ■ 32

„ 47. Regeling van de pensioenen en onderstanden. 33 „ 48. Toekennen pensioen en onderstand bij vermoedelijk overlijden 33

„ 49. Aan wie geen onderstand wordt uitgekeerd .. 34

„ 50. Begin en einde uitkeeringen 34

„ 51. Uitbetaling van de uitkeeringen 34

„ 52. Voorschot bij reizen naar Nederland en Nederlandsch-Indië 35

„ 53. Onvervreemdbaarheid pensioenen en onderstanden — geen andere dan door Regl. toegestane kortingen mogelijk 35

„ 54. . Termijnen van verjaring 35

„ 55. Als regel wordt met vorig deelgenootschap geen

rekening gehouden 35

„ 56. Tijdelijk gemis van pensioen heeft geen ophouden deelgenootschap ten gevolge 36

„ 57. Huwelijken buitenslands gesloten, niet geldig voor Ned. wet, hebben in sommige gevallen denzelfden invloed als een geldig huwelijk .. 36

DERDE HOOFDSTUK.

Van de vorming en het beheer van het fonds en het toezicht op dat beheer.

Art. 58. Stichting en doel, vorming en instandhouding,

wat eruit betaald mag worden 36

„ 59. Rechtspersoon, bevoegdheid verschillende gezaghebbers 37

I 60. Regelingen voor ontvangsten en uitgaven 38

., 61. Indienen van een begrooting voorgeschreven .. 38

., 62. Als voren jaarverslag 38

63. „ „ wetenschappelijke balans 39

„ 64. Strafbedreigingen tegen het niet indienen van

de gegevens daarvoor 39

Sluiten