Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk aan de denkbeelden der vertegenwoordiging te toetsen. Hoeveel sterker klemtoon krijgt de beteekenis der pers, indien het denkbeeld van een volksreferendum dat de taak der Eerste Kamer zou overnemen, gelijk eene minderheid wenscht uit de vrij-liberale partij, zal worden verwezenlijkt! — Rekenschap van de Regeering aan het geheele volk, brengt mede, inlichting van de Regeering aan de pers.

Nog verder gaat de noodzakelijkheid hiervan, indien men zich het standpunt herinnert, dat reeds door Minister Cort van der Linden werd verdedigd, dat de Regeering over de hoofden der vertegenwoordiging heen, tot het volk zich richt. In Engeland ging de praktijk van deze gedachte zoover dat Lloyd George openlijk zijn niet-verschijnen voor het Lagethuis heeft verdedigd. Het verband met den kiezer gaat allengs winnen tegenover het verband met het parlement, en buitenlandsche schrijvers, wij noemen bij voorbeeld Sidney Low in zijn „Governance of England" en Dr. Robert Redslob in „Die parlementarische Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form", hebben eveneens op dit merkwaardige verschijnsel van de parlementaire praktijk gewezen. Redslob gaat zoo ver, omtrent Engeland te constateeren: „Es is nicht mehr das Haus der Gemeinen, es ist die Wahlerschaft, die über die groszen Fragen der Politik und das schicksal der Maastenen entscheidet. In der Tat, das Haus der Gemeinen ist nicht mehr eine unabhangige Macht, die eirien autonomen Willen auszert. Es ist nur noch das Bild der Wahlerschaft, nur noch der Zeitweilige Interpret ihres Willens. Das Haus leitet seine Autaritat von der Wahlerschaft her. In den Augenblick, wo es nicht mehr getreu ihre Tendenzen widerspiegelt, hat es seine Daseinsberechtigung verloren. Es hat dann einem neu gewahlten Haus zu weichen. Aus dieser Sachlage folgt, dasz die Gemeinen keine Herrschaft mehr über das Ministerium üben. Sie sind ihm jjleichgeordnet. De beiden Gewalten erkennen über sich einen gemeinsamen Herrn.

Ist die Wahlerschaft die höchste Gewalt, so ist es natürlich, dasz die Minister all ihren Eifer aufwenden, um mit ihr in

Sluiten