Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Einklang zu bleiben und sich ihr Vertrauen zu erhalten. Nicht mehr das Parlament gilt es zu überzeugen und für die Sache der Regierung zu gewinnen, sondern das Volk. In Zukunft sieht man deshalb die Minister vor die Wahler treten und die Politik der Regierung vor ihnen verteidigen. Die Führer der Opposition beschreiten die gleiche Bahn. Die Tribune des Parlaments wird also in den Htatergrund gedrangt." — (t. a. p. pagg. 35 en 36. — Uitgave 1918.)

Het .bovenweergegeven citaat geeft een duidelijke voorstelling van de situatie, zooals die in Engeland aan het groeien is. Al zouden wij voor Nederland een dergelijke opvatting niet kunnen deelen, en ook de opvatting van Mr. Cort van der Linden niet geheel kunnen aanvaarden, — waar wij in feite eene wijziging der Regeeringspositie zien ontstaan in dien zin dat het contact met het volk meer en meer voor dat met het parlement in de plaats treedt, lijkt ons een geheel nieuwe toekomst aanstaande voor de verhouding tot de pers.

Juister dan de, voor een aantal jaren gekozen, vertegenwoordiging, weerspiegelt de immer actueele pers de wisselingen der volksovertuiging. De leidende journalisten kunnen uitgekozen worden als vertrouwensmannen, waar eene regeling moet worden tot stand gebracht der publiciteit, gelijk cte leidende parlementariërs vertrouwelijke mededeelingen ontvangen die principiëel bestemd zijn voor de vertegenwoordiging. In den journalist zal de Regeering hebben te zien de publieke opinie, dus: het volk. Haar mededeelingen aan de pers zullen bedoelen oprechtheid tegenover de breedere schare, — zij zal den journalisten slechts geheimhouding verzoeken op die gronden, welke de pers zelve doet gelden wanneer ze met haar eigen berichtgeving in het publiek belang spontaan voorzichtig is.

* * *

Wenschen wij in beginsel de vertrouwelijke inlichtingen van Regeering aan pers bepaald te zien tot de gevallen van Staatsnoodweer, in casu van oorlogs- en revolutiegevaar, het principe is niettemin vatbaar voor eenige uitzonderingen.

Sluiten