Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die uitzonderingen betreffen de inlichtingen aan de pers te verstrekken door het Departement van Buitenlandsche Zaken, door de politioneele autoriteiten, en, voor sommige gevallen, door de gemeentebesturen.

Het Departement van Buitenlandsche Zaken verkeert ten opzichte van de Staten-Generaal in eene bizondere positie. Veel minder dan andere ministeries heeft dit Departement verplicht contact met de volksvertegenwoordiging, omdat het zeldzamer voorkomt dat het wetsontwerpen heeft in te dienen. Ook is, indien men de laatste jaren uitzondert, de belangstelling voor bmtenlandsche aangelegenheden hier te lande niet krachtig ontwikkeld, concentreert de politieke strijd zich hoofdzakelijk op het binnenlandsch beleid der Regeering. Daarnaast moet men er acht op geven dat de Regeeringswerkzaamheid ten opzicHte van buitenlandsche aangelegenheden, vooral indien die zich nog niet in staat van wijzen bevinden, veel minder geschikt is voor openbaarheid dan die in andere onderdeden van bestuur. Buitenlandsche Zaken kan selectief zijn met zijne mededeelingen, en het heeft zelfs den plicht der selcctivite├»t, waar het voor den verwoedsten bestrijder der geheime diplomatie duidelijk moet zijn dat sommige mededeelingen ten aanhoore van het buitenland gepubliceerd, haar onmiddellijke rampzalige consequenties kunnen hebben, welke ook door de onoordeelkundige elementen uit het publiek, dat niet altijd de capaciteit bezit een internationale situatie te overzien, kunnen worden bevorderd. De commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden tracht tegemoet te komen aan de bezwaren welke van constitutioneel standpunt tegen deze begrijpelijke usance kunnen worden aangevoerd. Maar verdient naast de inlichting aan vertrouwensmannen uit het parlement een breedere inlichting aan de pers geen aanbeveling ? Wij ontveinzen ons geenszins dat hier het gevaar voor beperking van drukpersvrijheid niet mag worden voorbijgezien. Maar aan den anderen kant, zal toch de pers. zij het onder voorloopige discretie, een gewin aan g├Ęorienteerdheid hebben te boeken, en onvoorzichtige publicaties.

Sluiten