Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERHEID EN PERS

PR AE-ADVI ES

VAN

H. TERSTEEG.

De Pers heeft de Overheid noodig, maar ook heeft de Overheid de Pers noodig.

TOEN ik het verzoek van het bestuur van den Ned. Journalistenkring ontving, om een der prae-adviseurs voor dit congres te willen zijn over het onderwerp „Overheid en Pers", was mijn eerste aandrift te weigeren. Immers na een verblijf van zes jaren in Indië pas twee jaren in het land terug, achtte ik mijzelf wel de minst aangewezen persoon om te prae-adviseeren over het onderwerp Overheid en Pers — in Nederland. Meer dan acht jaren was het geleden, dat ik aanraking met de Nederlandsche autoriteiten had gezocht en verkregen; sedert mijn terugkeer in het land aanvankelijk enkel arbeidende als redacteur in Nederland voor een Indisch dagblad, was het contact uiteraard beperkt gebleven. Licht Ware het mogelijk, dat ik, teruggrijpende naar oude herinneringen, den huidigen toestand onzuiver zou beoordeelen.

Hoewel oordeelende, dat de eerste Indruk vaak de beste is, ben ik niettemin gezwicht voor het verzoek. Voornamelijk om deze reden, dat mijn afwezigheid het waarnemen van een verschil in de verhooding vergemakkelijkt. Ik heb niet als zij, die gebleven rijn, een nieuwe toestand geleidelijk tien worden en mocht dus verwachten, dat bij vergelijking de verande-

Sluiten