Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VOLKSCREDIETWEZEN.

L REGELING VAN HET CREDIETVERBAND.

II. GEDRAGSLIJN DOOR DE AMBTENAREN BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP JAVA EN MADOERA TE VOLGEN TEN AANZIEN VAN HET VOLKSCREDIETWEZEN EN DE COÖPERATIE.

III. EENIGE AANGELEGENHEDEN MET HET VOLKSCREDIETWEZEN VERBAND HOUDENDE VOOR DEN INLANDSCHEN BESTUURSAMBTENAAR VAN BELANG.

a) . De Centrale Kas voor het Volkscredietwezen.

b) . Waarmerking van vingerafdrukken en bewijs¬

kracht van onderhandsche geschriften.

c) . Verjaring van schulden.

d) . Bestrijding van den woeker.

Sluiten