Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is de taak van de afdeelingsbank om eigen benadeeling te voorkomen door van te voren nauwkeurig te onderzoeken of de verbandgever tot het bezwaren van• het goed bevoegd is en het onbeperkt verkoopsrecht er van heeft; het laatste te meer, daar het twijfelachtig is of het verzwijgen van. de beperkingen in K. 7 bedoeld wel steeds strafbaar is volgens artikel 385 van het Strafwetboek; het is de plicht van den ambtenaar, ten wiens overstaan de akte verleden wordt, den verbandgever te wijzen op de straf in bedoeld artikel 385 gesteld.

6. Op welke zaken credietverband mag worden gevestigd.

7. Credietverband op gebou wen en beplan tingen.

Credietverbandgever en leener moeten dezelfde persoon zijn. Het is derhalve niet geoorloofd, dat iemand credietverband geeft op zijn goederen als borg voor een derde, die geld van de bank leent.

Credietverband mag gevestigd worden op Inlandsche gebruiksrechten op het landsdomein of op de particuliere landerijen en verder op reeds bestaande of nog tot stand te brengen gebouwen, werken, beplantingen of bezaaiingen aan Inlanders toebehoorend, op grond waarop Inlandsche gebruiksrechten worden uitgeoefend (K. 3). Het credietverband strekt zich niet enkel uit tot hetgeen bij het aangaan van de overeenkomst een gedeelte van de zaak uitmaakt, maar ook tot alle verbeten ringen en tot hetgeen er door aanwas, opbouw of beplanting mee vereenigd is (K. 4).

Ter verduidelijking van de boven aangegeven regel (K. 3) volgen hier eenige toepassingen.

Communaal bezit mag enkel door de Inlandsche gemeente met credietverband worden bezwaard.

De opgezetenen van particuliere landerijen mogen hun ■zakelijke gebruiksrechten verbinden. ■ Op gebouwen en beplantingen van Inlanders op gronden, waarop Inlandsche gebruiksrechten worden uitgeoefend,

Sluiten