Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

27. Artikel 16 en 17. De kosten . . . ... . 56

28. Artikel 18 t/m 21. Het toezicht over de betrokken ambtenaren 60

29. Artikel 22 en 23. De straffen 62

30. De plichten van den ambtenaar belast met het verlijden der credietverbandacten 64

31. Modellen 66

II. Gedragslijn door de ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera te volgen ten aanzien van het volkscredietwezen en de coöperatie.

blz-

32. De door de Regeering in 1906 aangewezen gedragslijn t. a. v. het volkscredietwezen.... 76

33. Handhaving van het standpunt van de Regeering

in 1912 82

34. Korte uiteenzetting van de gewenschte gedragslijn van den inlandsche bestuursambtenaar tegenover de afdeelingbank 84

35. Standpunt van de Regeering in zake de aanwending van de reserves van dorpscredietinstellingen. 86

36. Terugbetaling van de bevolkingsbijdragen bij opheffing van desaloemboengs 90

37. De door de Regeering aangewezen gedragslijn

in zake oprichting van coöperatieve vereenigingen. 92

38. De houding door Inlandsche bestuursambtenaren aan te nemen tegenover inlandsche coöperaties buiten hun bemoeienis opgericht. 94

39. De districtshoofden belast met het verlijden van. : akten van toetreding tot of uittreding uit een coöperatieve vereeniging 98

Sluiten