Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

Het mysteriespel van Manken van Nieumeghen dateert van ongeveer 1500. Het is in geen enkel handschrift voor ons bewaard gebleven, maar we bezitten er vier oude drukken van. De oudste verscheen volgens Leendertz' berekening in 1518 of in het begin van 1519 bij Willem Vorsterman te Antwerpen. Deze editie heeft voor ons de meeste waarde, omdat zij het dichtst staat bij de oorspronkelike tekst. De daarop in ouderdom volgende uitgave, bezorgd door Herman van Borculo in Utrecht, dateert van1608 en is vooral voor ons merkwaardig om de veranderingen, die Van Borculo er in heeft aangebracht, omdat het stuk hem te Rooms was. Daartoe heeft hij de figuur van Maria weggewerkt, maar meteen de kern van het spel, waaruit geheel een Middeleeuws-Katholieke geest spreekt, aangetast. Want de historie van Mariken van Nieumeghen is nauw verwant aan de ontelbare Marialegenden, wier strekking nagenoeg steeds is: aan te tonen, hoe door de bemiddeling der Moeder Gods altijd verlossing te verkrijgen was. Zelfs wie de zware zonde had bedreven van zich over te geven aan de duivel in eigen persoon, behoefde niet te wanhopen, als hij maar berouwvol en vertrouwend om Maria's voorspraak bad.

ï

Sluiten