Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwigheidsprobleem, dat handelt van 's Mensen eindbestemming, een probleem dat de Middeleeuwse mensheid in geheel bizondere mate vervulde.

Hoe belangrijke rol de Duivel in dit mysteriespel vervult, hij komt er niet in voor om zijn zelfs wil. Zijn aanwezigheids-recht in het drama ligt in' zijn uiteindelike nederlaag en in Maria's zegepraal. De Duisternis moet het Licht te sterker doen stralen. Daarom, niet om hem te doen gloriƫren, maar om hem te tonen in zijn val, of, later, te bespotten in zijn komiese verschijning, beeldden de Middeleeuwen hem uit en voerden zij hem levend binnen in de wereld hunner toneelvertoningen. Ontelbaar zijn de duivelsagen. Ontelbaar de Marialegenden, waarin hij als schaduwfiguur voorkomt Maar in het rechtsgeding van Maskeroen, zooals we dat vinden bij Maerlant, of in het 14e eeuws gedicht, aanschouwen wij een concentrerende poging- om het grote konflikt dramaties te verwerken. Het Wagenspel uit Manken van Nieumeghen evenwel overtreft beide gedichten verre. Het heeft een gave diepte, een evenwichtige behandeling van motieven, van woord op weder-woord, die het in zijn eng bestek maken tot de apotheose van het Godsvertrouwen en der bevrijding door de afgebeden Genade. Vooral door Maria's inmenging klinkt uit het driegesprek op het markttoneel de innigste liefde tot de zondaars. En zoals de dichter van het Salve Regina zijn lofzang doet kulmineren in de

Sluiten