Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eretitel Advocato Nostra „Onze Voor-^k^^t^CH spraak", en de strekking van het gedicht van ' .Maskeroen wordt geresumeerd in de slotverzen :

Dus comt dat onse Vrouwe blijft De name advocata, ende men schrijft Ende roept: Eya ergo advocata!

zo staat vol-bloeiend van leven Maria als de verzoening-brengende Advocata voor ons, wanneer Mariken berouwvol en vertrouwend haar konklusie trekt uit de dialoog van het Wagenspel en snikt:

Nu eerst beghinnen mi die tranen tontsinckene Even ghedichte over mijn wanghen claer.

De psychologie der godsdienstige bekering nadert haar kritiekste punt, als zij het moment der Conversie wil weergeven. Als zij wil demonstreren wat haast niet te demonstreren is: het omslaan van de menselike ziel. Hoeveel bekerings verhalen, boeiend zolang we de voorbereiding volgen, de strijd tussen de twee vijandelike machten, verbleken als zij verhalen gaan dat de zegepraal bevochten is. Dit is de meestergreep van M. v. N's Auteur, dat hij haar gehele zielsgeschiedenis concentreert om het Wagenspel van Maskeroen en zo op waarlik meesterlike wijze het ongrijpbare grijpbaar maakt, de bekering motiveert en doet meeleven tevens. Alles is daarom heen ge-

Sluiten