Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concentreerd. En'met sterk dramaties talent Het grote probleem gist hier uit in bloedwarme personen. De grote bevrijdingsgedachte wordt hier tastbare werkelikheid in de strijd van konkrete levende wezens, vol natuur, vol hartstocht maar ook vol van die diepere drang die de mensheid steeds heeft doen huiveren voor het Oneindige. In dat trillende leven delen allen, de Duivel zowel als Mariken, de Oom niet minder dan de Moeye en de bezoekers van de taverne, ja zelfs Maskeroen en Maria.

Belangrijk is dit vooral voor de figuur van Moenen. Talrijk zijn in de M. E. de duivelpersonages in het drama. Moenen-blinkt daartussen uit, doordat hij als het ware de synthese is der eigenschappen die de Middeleeuwen aan de Duivel toeschreven. Zowel dat wat de kerk leerde, als hetgeen o.a. uit oud-germaanse overlevering in de volks-demonologie was ingedrongen, is gesynthetiseerd in de persoon van Moenen. Ik schrijf met opzet persoon en niet figuur. Want Moenen is niet maar een accumulatie of een compilatie van allerlei trekken, die we verspreid of min-of-meer bijeen vinden in de Middeleeuws dramatiese demonologie, maar deze trekken zijn bier geassimileerd tot een levende eenheid in een levend individu. De Duivel, dat veelzijdig gekonstrueerde demonies wezen, gevallen engel en steeds op kwaad zinnende vijand der mensheid, opstandeling in trots en als 'n hond geslagen verwonnene, snorkend

Sluiten