Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en brallend heerser over 's mensen ziel en tegelijk erbarmelik voorwerp van minachting en lachwekkend mikpunt van spot, meester en slaaf tevens, wordt hier uitgebeeld in een gave, geheel individuele kompleetheid en een komieS'tragiese völlevendheid, gelijk onze gehele Middel-Nederlandse letterkunde niet beter kan aanwijzen. Wie zien wil in één tintelende schepping welke lagere en hogere, uiterlike en innerlike eigenschappen de duivel in het volksgeloof had aangenomen, uit welk een mengeling van kristelik-theologiese en zowel heidens germaanse als Middeleeuws-folkloristiese bestanddeelen de volks-duivel toentertijd bestond, hoe vooral de eerste hem verdiepten en tot tragiese demoon stempelden, en de laatste hem in zijn uiterlike gestalte en lagere karaktertrekken tot een luguber-komiese konkreetheid maakten, zie slechts Moenen uit ons Mysteriespel. Hij is inderdaad gegrepen uit de volle realiteit en leeft bij al zijn verwantschap met de veelvuldige demonen des volksgeloofs zijn geheel eigen persoonlik, bloedwarm leven. Daardoor neemt Moenen in de dramatiese evolutie der Duivelfiguur een eigen en eervolle plaats in in onze Nederlandse Letterkunde, die toch wijzen mag op machtige demonen-gestalten als Vondel's Belial, Belzebub, Apollion en Lucifer.

Maar Vondel's demonen, hoe scherp getypeerd in hun verschillende karakteristiek, hoezeer zelfs ook anthromorph in uiterlik en eigenschappen, leven in een hogere geestelike

Sluiten