Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dert ons eigenlik, 'dat Mariken zich door het perspektief der zeven vrije kunsten laat verlokken. Maar 't is toch uiterst merkwaardig, dat dit wetenschapsmotief hier voorkomt, en het zou wel buitengewoon interessant zijn, zo we nog eens ooit konden vernemen, hoe de auteur van M. v. N. aan dit motief is gekomen. In Faust is het het kernmotief, van waaruit alles voortspruit, bij M. v.JNLJigt de kern.in de Maskeroejk5cène. TJoethe had tot opgave te zoeken: hoe hij Faust tot de verlossing zou brengen, de dichter van M. v. N. zocht te motiveren: hoe het kwam, dat Mariken de verlossing door de genade noodig had.

Er staan in Faust en Mariken niet, zó als men wel eens kan horen zeggen, twee tijden tegenover mekaar, maar wel twee wereldbeschouwingen: het Katholicisme en het Rationalisme, de mogelikheid der verlossing door eigen kracht en die met behulp van 'n Hogere Macht.

De hoofdidee van ons Middeleeuws drama is: de bevrijding door de voorbede van Maria. Gelijk de devote exempelen uit die tijd, wil het demonstreren aan een konkreet geval hoe voor ieder de mogelikheid op verlossing open blijft, ook voor hem, die het diepst gevallen is. Hier klinkt evenzeer het Tannhausermotief als de Faustidee. Het verwerven der vergiffenis wordt zelfs gesymboliseerd door een wonder, — het afvallen der ringen, — dat van verwanten aard is met het herbloeien van de

Sluiten