Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug te grijpen naar het Middeleeuws motief der Marialegende en van Maskeroen, dat Faust zijn geding tegen Satan niet kon winnen, zonder een voorspreekster, een advocata, waarheen de Doctor Marianus, „auf dem Angesicht anbetend" de „Büszerin (sonst Gretchen genannt)" wijst:

Blicket auf zum Retterblick Alle reuig zarten.

Als na een leven van tachtig jaar Goethe voelde, dat hij in deze richting de lang gezochte oplossing van zijn levenswerk zou vinden, hoe blijkt dan alweer de idee der Maria-exempelen blijvend aktueel. De strijd in 's mensen ziel tussen goed en kwaad veroudert nooit, en voor elke poëties-geslaagde ver-beelding daarvan staan de geest en het gemoed van alle geslachten open. Hoe verassend bleek dit bij de jongste opvoeringen van Mariken van Nieumeghen, dat door de moderne mensen, die het vertolkten, daardoor zo innig aangevoeld en zo zuiver herschapen kon worden, doordat het waarachtig-menselike in het mysteriespel het eeuwig-menselike in hun zielen, — gelijk in die der toeschouwers, deed meezinderen en ontroerde.

Met de verantwoording der behandeling van dit werk kan ik kort zijn. Gevolgd is de uitgave van de tekst door Dr. Leendertz in de Middel-Nederlandsche dramatische Poëzie,

2

Sluiten