Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUI de oude drukken van dit spel worden besproken.

De Facsimile-uitgave van de oudste, Antwerpse uitgave, bezorgd door Leendertz, 's Hage 1904.

Taal en Letteren, 1905, blz. 225-246.

Tijdschrift der Maatschappij van Letterkunde 1917, 1919 en 1920.

De uitgave door Koopmans in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, Groningen 1917.

Zeitschrift far Biicherfreunde, Neue Folge, 11-21-35. „Ein altflamiscb.es Faustdrama".

Zie ook nog: Haslinghuis, De Duivel in het drama der Middeleeuwen. Leiden 1912.

Ten slotte veel dank aan Dr. J. Ebbinge Wubben voor de door hem zoo bereidwillig verleende hulp.

Sluiten