Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dat*) ick dien mensche ben aenschouwelijck. Hulpe, hoe flauwelijck vervalt2) mi therte!

Die duvel: . .

Schoon kint, en vreest grief3) noch smerte; Ick en sal u hindere grief noch quaet doen; 180 Maer ick ghelove 4) u, wildi nae mijnen raet doen Ende met mi gaen, wilt dit onthouden nauwe,5) Ick mace u eer lanc der vrouwen vrauwe.

Mariken: .... Vrint,

Ick sitte nu recht also ghesint, 185 So beroert ende soo ontstelt van engienen )

Doer die schimpighe woerden, die ic sonder verdienen

Heb moet lijden:

Dies ic mi alsoe hef den viant overgheve Als Gode, want ick sitte half sonder sin.

Die duvel: ' 190 Bi Lucifer, tes noch al7) ghewin;

Si heeft die beroerte8) te deghe opghesopen;

Si sit noch even versteent in wanhopen.

Nu soudic hopen, te min so 9) claech ic nu,

Dat ic niet missen en sal. - 10)

Scoon kint, noch vraech ïck u, 195 Oft ghi met mi versamen wilt in ionsten? )

1) mer éat = terwijl 2) vervalt. == bezwijkt ^f=J^^TeZrTe

verenigen.

Sluiten