Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mariken:

Wi sidi, vrient?

Die duvel:

Een meester vol consten, Nieuwers af falende wes ic besta.J)

Mariken:

't Comt mi alleleens 2) met wien dat ick ga, Also bief gae ic metten quaetsten als metten besten.

Die duvel: 200 Wildi u liefde te miwerts vesten,

Ick sal u consten leeren sonder ghelijcke,

Die seven vrie consten: rethorijcke, musijcke,

Logica, gramatica ende geometrie,

Arithmetica ende alkemie,3) 205 Dwelc al consten sijn seer curable. 4)

Noyt vrouwe en leefde op eerde so able, *)

Als ic u maken sal.

Mariken:

So moetti wel sijn een constich man; Wie sidi dan?

1) Nieuwers af falende wes Ie besta = nergens in falende, wat ik ook onderneem 2) r Comt mi alleleens = 't is mij enerlei 3) De groepering van een aantal vakken van wetenschap in zeven „vrije kunsten" werd door de M. E ontleend aan de Oudheid. Deze kende er oorspronkelik zeven. Zij werden „vrije kunsten" genoemd, omdat zij omvatten hetgeen een vrije man moest weten, in tegenstelling met dat, waarmee de slaven het konden doen. Oorspronkelik telde men er negen Ze MW.E' onderscheidde men er zeven: Grammatica, Dialectica, Hhetorica, Arithmetica, Oeometna, Musica en Astronomia. De eerste drie, het Trivium werden in de lagere scholen, de laatste vier, het Quadrivium, in de hoogere scholen onderwezen. Terwijl hier de alchemie genoemd wordt, zal Moenen in vs 492 volgens de gewone indeling de Astronomie opsommen 4) curabel = achtbaar 5) abel = bekwaam. '

3

Sluiten