Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die duvel.

A11 ,. , , Dat sal ick u verclaren:

Alle die talen der werelt sal ick u leeren,

So sal u alle die wereld verheffen ende e'eren;

265 ü jnt a^e die te connen' ëni en weet niet wat si.1) Ende dan die seven vri consten daer bi! Tes om van eiken verheven te sijn seer excellentelijc. Mariken:

Daenhoren versacht minen druck tormentehjc, J) Gheheel obedientelijck touwen 3) wille, ende 4) 'ghijt

270 Stel ick mi. S° d°et'

Die duvel.

Een bede begheer ic aen5) u, beelde soet; hnde ghi mi dit doet, het sal u wel baten.

Mariken:

Wat beden es datte? Die duvel:

Dat ghi uwen naem soudt willen laten, fcnde geven u selven eenen anderen van nu aen voort! vtk £lanken is voer mi een ombequaem «) woort 275 üieender *) Mariën ic ende mijn geselscap sulc grief8) . , hebben,

LJat wi nemmermeer dien naem en sullen hef hebben Doet doch uselven Lijnken, Grietken of Lijsken

t~i u i , noenien;

lek belove u, eer dat9) iaer lijt,10) het sal u vromen,")

S^'J5 ^JSLTe^9e=. P1W«end«'biJï nw b« ..irock" 3) touwen:

Sluiten