Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter noot1) salmen troost aen vrienden soecken; Ic wil: gaen vernemen ende doen vernemen in alle

hoecken,

Ofter yemant af heeft ghehoort 400 Al ben ic ghestoort,2)

Ten es gheen wondere, dat mi tderven grief gheeft: Niemant en scheet gheerne van dat hi hef heeft

Na desen. is heer ghijsbrecht van sijnder susteren ghescheyden met droeven moede, omdat hij geen tijdinghe van Mariken zijn nichte en verhogrde.3)

Hoe marikens moeye haer selven dye kele afstack.

Binnen desen middelen tijde heeft die casteleyn van den Grave den ouden hertoge Arent wten ghevanckenisse ghelaten hem leedende in die stadt van Shertogen bossche daer hi seer feestelijc ontfanghen was van den heeren van der selver stadt Dwelcke dese marikens moeye horende wert daer om so toornich in haer fenijnich herdt dat si naelicx4) gheborsten hadde van quaetheden seggende:

Emmekens moeye: Hulpe leveren, longeren ende milten. Tanden, hoofden, wat ic al leets ghewinne! %)5 Den spijt sal mi doen bersten of snuiten, Want ic swelle van quaetheyt als een spinne. Verwoet dul werdt ic ende buyten sinne Doer die nieumere, *) die ic daer hebbe verstaen.

1) ter noot — In geval van nood 2) ghestoort — ontsteld 3) verhoerde — hoorde 4) naelicx — bijna S) nieumere - nieuwmare, bericht.

Sluiten