Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donder gheselle:

Neen brasser, wi hebben van denselven, Maer mogen wi hier bi u sitten?

Moenen:

.__ _ Ja gH al waert totten elven,

475 doet gheselscap en mach mi niet verleeden J)

Deen gheselle:

Bi verlove, 2) waeru3) sidi onder u beeden ? 4) Moenen:

Van den Bossche of uuter Meyerie. Emmeken:

Moenen hef, en waert niet geometrie, Dat ic ons wiste te seggene int clare, *) 480 Hoe vele dropelen wijns dat in een canne ware?

Moenen:

Iaet5») hef, hebdi die conste noch weionthouwen? Die conste leerde ic u ghisteren.

Emmeken:

Dats waer, en trouwen.6) Logicam leerde ghi mi oeck daernaer, Die hebbe ic ooc vaste.

Een gheselle vraechde Moenen: 485 Brasser, wat seyt u vrouwe daer?

Sousi wel weten te sommeren gheringhe,7)

1)) verteeden = onaangenaam zijn 2) bi} verlove = met uw Terlof 3) waen tCed7 ,T beiden 5a> ^ = J« 5) mr clore = precies 6) troTwen - op mijn woord 7) sommeren gheringhe = rlug uitreken*.

4

Sluiten