Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe veel dropelen wijns in dien pot ghingtie? Van vreemder dinghen en hoordic noyt scriven.

Moenen: ' , .

Si soude noch al meer wonders bednven! 490 Haers ghelijcke en saechdi nie binnen uwen levene;

Die vrije consten can si alle sevene:

Astronomia ende geometrica

Arithmetica, logica ende gramatica,

Musijcke ende rethorijcke, dalderhoutste. ^. 495 Si soude derren staen teghen den alderstoutste

Clerck,2) die in Parijs oft in Loevene *) studeert.

Donder êheseüe.

Goey brasser, ic bid u, dat ghi haer consenteert, Dat wi van haer wat sien moghen oft hooren.

Deen éheselle:

Ta doch, ic meet een paar winen te voren, ) 500 Ende, biden rebben,5) wilt u yemand hinderen oft

vercorten, °)

Wi willen ons bloet voer u storten,

Ende 7) ghi yewers 8) aen ongenoechte 9) gheraectet

Moenen:' , , , . ; . .

Dat refereynken, dat ghi ghisteren maectet, Doen wi ons noenmael deden te Hoochstraten, 505 Segt hem lieden datte.

onéenoechte = in ongelegenheid.

Sluiten