Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moenen:

T , , Nu wel, maer en letJ) niet

Langher dan ic u en roepe, oft ic vererre. *)

^.Emmeken quelde moenen so langhe om dit snel te hooren dat hijt haer te lésten consenteerde, maer ni begonsTaldut6 ghdijck ghi éehoorthebt Ende dat spel

? Masscheroen: Bre! hierioh! ic Masscheroen, advocaet van Luciferre m rÜ ga^n aPPelleren 3) mijn ghedinghe 4) *egen den oppersten iuge gheringhe:5) Waer om dat hi dmenschelijke geslachte misdadich Meer ontfermt ende es ghenadich Dan ons arme gheesten, eewich versmaet! »c VTi ddf efn mensche alle die mesdaet 55 Alleen ghedaen, die men in die werelt doet, Heeft hi eens herteliick berou goet Met goeder meyninghen, hi comter «) ghenaden: Ende wi arme gheesten, die noyt en mesdaden Dan met eenen ghepeyse cort, *) 40 gijn daer omme in den afgront ghehort «) t ?n^err ope' in eewighe pijne stuer. 9) lek, Masscheroen, Lucifers procuruer Vraech u noch eens, God der ontferinherticheyt Waer om dat ons meer ghenade es ontseyt 15 Dan den mensche, die dagehcx sondichtonsprekehjek God:

Mijn ontfermherticheyt es es niemant gebrekeUjc »*)

^^^h^a^VS^nS^ WrdM 3) «Wteren = aanhangig ter = komttoT^^^lT^J'^^^ =^etuSpoe\ 6' """ter, comt 9) stuer = wreed. '4 ^1^7^ onZuf^r^ ^ = ^

Sluiten