Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Masscheroen:

70 Dies hoordi te wesen stranger ende te quadre Dan te voren, aengesien dat ghi naect buicken scandelijcken doot hebt ghesmaect, Um dat ghi die menschcn daer met sout reenen-*> linde meer dan te voren dat si versteenen 2)

o ln onbetamelike sonden horribile Die te becondighen of te verhalen waer impossibileDieredehke hem int overdincken vereysen 3) Datmen in doude wet *) niet en dorste peysen Dat derren die menschen nu wel stoutelijken doen. God:

J0 Daer en liechdi niet an, *) Masscheroen.

Het volck es nu in quaetdoen so verhert.

hest datter gheen beteringhe af en wert,

lek sal mijn stranghe sweert van iusticiën

^loeten doen sniden met puniciën »5 Ende mijn plaghen senden, quaet om verdraghen.

Ons Lieve Vrouwe:

O kint, wijsdi «) den menschen plaghen

Dat moet mi wanhaghen. Mach u verbeden *) wesen

Sent h^rrff/1?11611 ^ Wat metvreden S bent hem heden eerst teekenen oft voerboden Alsoe ghi pleecht in sulcken nooden ' Eertbevinghe, dobbel sonnen, oft sterren met steerten

Daï ol, beIr0!den m°ghen' met sul^ gheveerten ^ Dat ghi ghestoort sijt uutermaten; '

onwaarheid mee 6) wiisen — hu ,L.i. . a nt = daar spreek je geen u verbeden „esen = laaTu^er^den 8) mZ^r^lu™ °P'eg«en 7 ^ vreemde verschijnselen. ""'«oen B) mer sulcke gheveerten = door zulke

Sluiten