Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si selen dan bi aventueren1) die sonden laten, 795 Uut vr?esen van meer gheplaecht te sijne.

Daer si af behoorden te sijn vervaert,

800 Banden, die mijn gothett tjAJ-L^

Mer hoe si meer ««l^^fc^^heweeM; Niet denckende op deeuwigh^ ^^Vten leste:. Tes al: waer voor sorge ick? ) versucm «

805 Dontfermhertige God wert mijns ontfermende. SST^ffi wert mijn bloet verwennende Moenen: .«,„,„ ctaende? Ou seg, ou!

Ciaen wi aucu,

leden = kwetsen 5) wreacn zou ik toch bevreeid roor rijn.

Sluiten