Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmeken:

n. Neen, tes verloren1)

Gheroepen, getrocken, of ghesluert! Also langhe als dit spel duert, 815 En crijchdi mi van hier niet Gaen die willen! Tes beter dan een sermoen.

Moenen:

rw 1.. , . HulPe, Lucifers billen!

Dat si hier blijft staende, des versuchte ick;

Si sal hier achterdincken crighen, duchte ick «on Pi°er , Prasméhe 2) die si daer staet en hóórt 820 lek sal noch wat beyden, maer comtse dan niet voort3)

lek salse wel met vuysten van hier doen trenten. *)

Aldus hadde moenen gheerne dat spel belet te horen. Maer si bleeft hoorende oft hi wÜde oft en 5) wilde Dwelck aldus voorts luyde:

Masscheroen:

O beleeder der hemelen ende der elementen, God mder rechtveerdicheyt, in die hoochste segie «)

t isoudi Lucifer ende die helsche collegie

825 Gheen consent willen gheven ende gehinghen *) Dat wi die menschen wat castien ghingen Van ) haren mesdaden ende van haerder quaetheyt? Anders en crijchdijs nemmermeer verlaetheitf)

I Vander vervaertheit**) die si plien.'»)

130 U hant van iusticiën moetse castien,

1) verloren = tevergeefs 2) prasinghe = geleuter 3) voort — m». „i 4 *

= gaan 5) en = niet 6) segie ~troon 7) Xh,„L" _ ^ mee genten om 9) verlaetHeit « rust' lof ver^^^^ïïdïta U?X *2 ^

Sluiten