Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hef, her!*) ghi moet mede in die lucht

Nae dese woerden heeft moenen die duvel emmeken hoogher dan eenich huys ofte kerke in die locht j}hedraghen dat haer oom ende alle die lyeden saghen dwelck hem allen seer verwonderde niet wetende wat dat bedieden mochte.

Hoe moenen emmeken van boven neder werp ende hoese haer oom wert kennende.

Als moenen die duvel emmeken boven alle huisen hooghe ghedraghen hadde, werp hijse van boven neder opter straten haer also meenende den hals te breken waer of die heden seer verscrickten. Ende heer ghiis-

! brecht haer oom die dat selve spel oec horende was verwonderde wat dat bediede ende wye dat wesen mochte dye van so hoghe viel, seggende ende vraghende

|eenen <he neven hem stont aldus:

Die oom:

Heeftse den hals niet ontwee *) so heeftse gheluc vri3) onc rT,n e crifchte* onsprekelijcken druc bi, 895 IJat ic dit hden aen eenich mensche scouwe

Kendise niet? Wie es die vrouwe?

Een borgher:

Ick sout gheerne sien, oft icse kende, Maer tvolc staet hier so en dringt over ende *) Datmer niet en can bi gheraken. 900 Coemt achter mi, heer, ic sal ons een gat5) maken Dwaes es hi, di mi int dringhen slom 6) acht

Sluiten