Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met siele, met live, eewich versteken *) 940 Uut tsheeren rijcke.

Condi noch spreken, Mariken nichte, so spreect teghen mi, Die so menich suchten om di Ghesucht heeft, ende so menich claghen gheclaeght, Ende tallen canten so menich vraghen ghevraecht 945 Ende nu vind ic u hier onder dit ghedroom 2) In desen soberen puente')

Och, sidi dit, heer oom! Och ghehingde 4) God, dat ic op dit pas Ware in den selven puncte, *) dat ic was. Doen ic u leste sach, sonder dese reyse! °) 950 Och, als ic mi selver overpeyse,

Ic ducht, dat ic eewich verdoempt ben.

Di600m: Nichte, ghi sneeft 0

Ten es niemant verloren dan die hem verloren gheeft. Hoe soudi verdoempt sijn? dat waer te deerne!8) Maer hoe coemdi hier? dat wistic gheerne. 955 Ende ghi waert vlues ») in die lucht so hooghe. Segghet mi doch, bi uwen ghedoghe;10) Ick en sach noyt mensche so hoghe dat ic weet.

ghedoghe = met uw verlof.

Sluiten