Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi Modicack, moet ic dese verliesen mnn ^^oergoyt1) zijn met gloeyende wappefrsP) 1000 Van quaetheden so bijt ic op mijn knappers?3) Uut ooren, uutbachuse <) blasickhelsche sperckérl *) Hier aen mi machmen nu mercken, Als ons opset den oppersten Here verdriet 1nnc ?° ^ «»■ dinghen «) min dan niet 1005 Ick ducht ic van deser sielen sal moeten scheeden.

Die oom:,

ga wi, Mariken nichte, ic sal u gaen leeden Hier totten deken ende een vier doen stoken *) iLTft u leden ^n u al ghebroken,

imn rn.- r1 u so oprowde en weder het vallen;

'Oio Lmi moet seer gequetst zijn.

Emmeken:

tv* i.j , Ick en acnts medallen8) Ti v en,.,« ef oom; dies gheen verhael, 9J Ick ben wdhch te liden tien dusent maef Meer dan pennen souden connen ghescriven, 1(MC £Jacn °°ds ontfermen aen mi becliven.1»)

vt? 2.Wat ic doe' mach ic een*,2> ^oost Verwerven ende gracie.

Die oom:

T„, , ^ _ Blijft in dat propoost13) Ick verseker") u Gods rijcke, tuwer kueren1*)

cKVen = bijblijven 11) mi erf riect - Z^l ~~ "JF* over 10) *e"

eenmaal 13) in dat vroomst™ hfi kan "^v"1* «*elen 12) eens =

toezeggen Is) toffi = ^^"gen. ^ •""•ete"B = «1» zeker

Sluiten