Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ow«VF «kwik. i ±acr si en wisten naers l) gheenen raet want die sonde so onmenschelijck ende groot was dat i gheen macht en hadde daer af te absolverene

Hoe emmeken ende haer oom na Rome reisden en hoe Emmeken haer biechte teghen den Paus.

Na dezen sijn emmeken ende haer oom vanden bisscüop ghescheiden ende ut colen ghegaen na Rome daer si nae veel reysens met grooten arbeide 2) quamen. Lnde hmmeken heeft haer biechte ghesproken teghen den paus met weenenden ooghen seggende:

Emmeken:

O Stadthouder van Gode, ia God op deerde, somen

nu j. , , ons ghewaecht,

Uheen sondigher dan mi deerde en draecht Hewich ghesloten, duchtic, uutter hemelscher balië.8)

Die paus:

Waer om dat, kint? Emmeken:

ï 5 p a ,u , ,, Ic ben sduvels amië, *)

hnde gheweest hebbe bat5) dan seven iaren. Met hem gewandelt, ghegaen, ghevaren, Daert ons beliefde - zijt dit bedrijf vroet!«) Met hem ghedaen so man ende wijf doet Magnic mi dan niet wel ontstellen?

Sluiten