Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die paus: " -

1030 Wat dinge, kint? met den viant vander hellen Ende wistet ghi wel, als hi bi u quam, Dat die viant was?

Emmeken: n Ia, vader lofsaem! *)

Die paus: ~ Hoe conde ghi u metten viant ontdraghen, ) Als ghi wist dat hijt was?

Emmeken: a-,, « , _

Vadre, die goede daghen,

1035 Tgrote-ghelt, ende tgrote goet.

Dat hi mi dede hebben, zijt des wel vroet. Dat deet3) my doen, al doet mi nu vereysen; Ic en conde ghedincken noch ghepeysen, Hi en5) deet mi hebben te mijnen behoeve.

1040 Ende noch dataldermeeste,6) daericmiombedrot Ende dat mi int herte den meesten toren7) ghe Dats, dat so menech mensche olijf 8) verloren h. Ter plaetsen, daer wi hebben verkeert. Over die twee hondert, vadre gheëert,

1045 Sijnder om minen wille vermoort ende doot blev Als voer ende naer.

2X8 P<MS: Hulpe, Godheyt verheven!

Doer sulcke stucken9) moechdi wel leven c

heugelijc.iV

1) tofsaem = eerwaarde 2) hem «^f^=J^^^auJSl deed'het 4) = al doethetrmjnu *m» ta en o\£ ' ^

— het allervoornaamste 7) toren — lee° °' ***«» slechte daden 10; onhueêehjc - m droefheid.

Sluiten