Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmeken:

O vader, soect mi raet, eest moghelijc nsn M? f penitencie eer wi verporren.»)

350 Mi en ruect, hoe stranghe si es. ^

Die paus:

ort . . . Ick en sal nau dorren»)

W»f i 5f ¥!*,m dle ontfermherticheit ons Heeren. Wat! soudi biden viant verkeerenl

Fr^ Ho S°ndeu en quaï?1111 novt voren ™ biechten, tf* S ^J10^ voort'4) doer diin bedriechten*) Ï55 So memghen doen dlijf verliesenJ

£cn weet wat penitencie kiesen,

ötranghe ghenoech teghen sulcken wercken son-

Bi den viant te sine, tes te hondeliic.*) deÜiC! )60 wn^J* ^c-ndeUjc, vol ghenaden »60 Wilt mi doch in dit stuc *) beraden ») ic ben puer beladen in minen sin.») U rechter inder rechtveerdicheit, sent mi doch in U inspiracie uut uwer hoochster glorie!

65 J5ia»ini iCTpt da^r m ^ memorie.... 65 gü waer leet, waerdi verdoemt).

Koept den priester, die met u coemt,

uan suldi u penitencie hooren.

Emmeken:

Waer sidi, heer oom?

6) hondeKyc = WsLhV Tsfnc - zaak'8) »L*5fWe(*te» = bedriegeSji ben in de grootste verlegenheid. ~~ 8) oeraden =s raad geven 9) = ik

Sluiten