Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe emmeken ut romen reisde. En hoe si^nonne wer inder bekeerder sondersen clooster*) te Tricht.

Nadat emmeken die ringhen aen hadde ghelijc gh gehoort hebt, so es si met haren oom uter stadt vai Rome gegaen, die welcke so langhe reysden dat si t< maestricht quamen daer emmeken inder bekeerder son derssen cloostere nonne wert, tot wekken haer oon behulpich was. Ende na dat hise daer in geholpen haddt nam hi oerlof2) aen haer en reysde tot sinen lande daer hi noch XXEH iaer leefde na datti zijnder nichten int clooster gheholpen hadde, dye hi alle iare eens be sochte also langhe als bi leefde.

Hoe die engel Gods emmekens ringhen afdede van haren halse ende handen.

Emmeken in dit voerscreven clooster wonende leefdt so heyhchhjck ende dede so strangen penitencie dat haer die ontfermhertige Christus al haer sonden verghaf, sinen inghel tot haer seindende daer si lach en sliep, dfc welcke haer die ringhen af dede. Waer af emmeker seer blide was, seggende:

Emmeken:

Langhe nachten zijn selden den ghenen hef. Die druck int herte hebben oft swaermoedicheit.. 1105 Sijn slapen es grote onruste of meerder grif.3) Swaer droomenverscrickende4) of sulcken meskief.3) Mi ghebeurt vele alsulcken onspoedicheyt^6)

onaangenaamheid.

Sluiten