Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie sal mi segghen die rechte bevroedicheyt») Va" minen dxoome, daer ick in heb ghelegen? 1110 Mi dochte, ic was genomen uuterhelscer gloedicheyt Ende van daer boven inden hemel ghedreghen Daer quamen mi vele witter duyven teghen, Die sloeghen mijn banden af met haren vlercken

Ei« Snubeyt' \w¥ aie, ic? ° G°dheyt vol seghen, 1115 Heb ic u hoghe ghenade vercreghen?

Och, ia ic, mijn banden zijn af, somenmach mercken, bi ligghen hier neven mi. O godlike wercken, Wat crachtiger schermschilt sidi tegen tver-

crancken!3)

non V lif" can men u nemmermeer voldancken 1120 le gheenen stonden.

0 mensche, vol gebreken ende vol sonden, Hier aen moechdi nemen exempele,

Ende ter eeren deser weerdicheit sonder gronden kéK m alm°éhenden God eeuwighen lof vermonden4)' £aer " arm macht seer sempele.5) Weldaet dient wel ghedaen in Gods tempele.

Naprologhe:

hi deser manieren, Gods vrienden vercoren

bo es dit ghebuert bier te voren, 1 <m ^onder*aute- al eest dat den menigen «) luegehjc dinct Ü30 Ende ghi noch te MaestrichT irf stede ghinct

1 en bekeerden sonderssen, daer soudi sien Emmekens graf, ende boven dien

Die drie ringhen hanghen boven haren grave hnde onder die ringhen ghescreven, met letteren gave,

den menigen = dat het menigeen. " Cperkt rem°S™ 6) dat

Sluiten