Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1076

NEDERLANDS AANDEEL IN DE ONTWIKKELING VAN HET VOLKENRECHT |

V REDE

UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN HET VOLKENRECHT EN CONSULAIR RECHT AAN DE HANDELSHOOGESCHOOL TE ROTTERDAM OP DONDERDAG 5 FEBRUARI 1920

door

|§f Mr. Dr. J. P. A. FRANgOIS

Q 's-gravenhage

MARTINUS NUHOFF 1320

42

Sluiten