Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Studenten der Handelshoogeschool,

Op U zal eens de taak komen te rusten de tradities voort te zetten van dien koopmansstand, die Nederland tot bloei heeft gebracht. Die taak zal een zware zijn. Want al is ons land, goddank, voor de rampen van den oorlog gespaard gebleven, van verschillende zijden worden zh'ne bronnen van welvaart, in het bijzonder ook die van deze stad, bedreigd, en slechts met inspanning van alle in ons volk levende krachten zal het gelukken, aan die bedreiging het hoofd te bieden, te handhaven de plaats, die het voorgeslacht met onbuigzame wilskracht zich wist te verwerven. Moge nooit ons internationalisme en ons pacifisme de schamele mantel zijn, waarmede wh' de verwording tot een nation éteinte, een uitgedoofd volk, hebben te bedekken. Maar mogen aan den anderen kant ook nooit zij, die eenmaal de leiding van handel en industrie zullen overnemen, die Neerlands vlag zullen doen waaien over de zeeën der wereld, als vreemden blijken te staan tegenover de groeiende organiseering der statengemeenschap, niet beseffende, dat er een recht is, dat uitgaat boven het recht van het eigen volk, en waarvoor eigen belangen hebben te wijken. Ik zou het een voorrecht achten, er iets toe te mogen bijdragen Uw inzicht te verdiepen in dit Recht' tusschen de Volkeren.

Ik heb gezegd.

Sluiten