Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schetskaart van Bantam op het eind der 16e eeuw. (Overgenomen uit: De Eerste Schipvaart; uitgave der Linschoten Vereeniging.)

A. Kraton van den vorst. B. Aloen-aloen. C. Poort aan de landzijde. D. Bergpoort. E. Waterpoort. F. Sluitboom. Q. Uitkijktoren. H. Moskee. I. Woningen der .Chineezen. M. Rivier. N. Woning van den Sjahbandar. L O.P.Q.w.S.V. Woningen van edelen. T. Chineesche Markt. X. Loge der Hollanders. De ochtendmarkt ligt ten O. van de stad, aan zee, evenals een tweede moskee.

Sluiten