Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd „Pangeran Seda ing Palembang" of „Pangeran Seda ing rana": „de te Palembang" of „i« den krijg, gestorven Pangeran". De dood van den geliefden vorst verwekte onder de Bantammers de grootste verslagenheid; nog jaren daarna poogden zij, gelijk wij zien zullen, telkens, zich op de Palembangers te wreken. ')

Voogd over Pangeran Aboelmafachir werd wederom de mangkoeboemi Djajanagara, die echter geheel onder invloed geraakte van de gouvernante van den jeugdigen vorstentelg: Njai Emban Rangkoeng, èen zeer verstandige vrouw, die om haar wijsheid de „Koningin van het land" werd genoemd en die feitelijk het bestuur uitoefende. 3)

*) Zie voor 't verhaal van den dood: Dr. Hoesein Djajadiningrat Crit. Besch. pag. 149 en volgende.

2) De beschrijving van Bantam — waarvan wij het best op de hoogte zijn, dank zij de mededeelingen der eerste Hollandsche schippers naar Indië — is eenigszins uitvoerig, om een beeld te geven van het 17e eeuwsche leven op Java. De toestanden op andere plaatsen, waarover we weinig of geen inlichtingen hebben, zal vermoedelijk niet heel veel van die van Bantam verschild hebben.

Sluiten