Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche vaartuigen te veroveren. De Hollanders te Djacatra met zijn schepen weg te halen was Coen door de situatie onmogelijk; hun helpen aan het eenige dat zij behoefden: kruit, kon hij evenmin. Raakte de bezetting in het fort in nood, dan zou zij met de tegenstanders een beter accoord kunnen treffen, als de schepen weg waren (daar Engelschen, Bantammers en Djacatranen wel beseften, dat Coen met groote versterking zou terugkeeren), dan wanneer hij op de ree verslagen was. Lang werd er beraadslaagd over deze moeilijke zaak, waarvan voor de Hollanders in Indië alles afhing, maar met algemeene stemmen werd tot wegvaren besloten. Den achterblijvenden in het fort werd de aanmaning gezonden, het fort zoo lang mogelijk te houden en zich niet door vriendelijkheid van hun tegenstanders te laten bedriegen.

»

Sluiten