Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederlaag van Mataram ook de beste oplossing was voor het behoud van v Bantam's onafhankelijkheid. Dat zij Batavia wilden innemen om zoo den aanval van den soesoehoenan onnoodig te maken, is niet waarschijnlijk, daar Bantam wel wist dat Agoeng niet alleen de Hollanders van Java wilde verdrijven, maar ook het geheele eiland trachtte te veroveren en dat hij er zich dus niet bij zou neerleggen, indien over het westelijk gedeelte andere machthebbers dan hij heerschten.

Mataram's lang dreigende aanval op het nog steeds den Hollanders toebehoorend Batavia had nu in 1628 werkelijk plaats.

Sluiten