Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER ILLUSTRATIES.

1. Kerkhof te Gresik; Toegangspoorten tot het graf

van Malik Ibrahim tegenover pag. 2

2. Steen op het graf van Malik Ibrahim „ „ 3

3. Moskee van Ngampel » » 6

4. Het kerkhof te Ngampel » » 7

5. Menara van Koedoes » »

6. Gezicht op het inwendige der Moskee van Demak. „ „ 10

7. De Moskee van Demak « H

8. Beschreven steen van 1522 » » I4

9. Graf van Soenan Goenoeng Djati. ...... „ „ 16

10. Graf van Hasanoeddin. » 28

11. Foto's van het graf van Senapati te Koeta

Gede (Pasar Gede) » ■ 38

12. Schetskaart van Bantam ..." »> » 40

13. Groote pasar te Bantam » » 42

14. Een Bantamsch Poenggawa op straat „ „ 43

15. Cornelis de Houtman » » 50

16. Eerste Nederl. schepen op de reede te Bantam. „ „ 52

17. Jan Pietersz. Coen » » 73

18. Beleg van Djakatra in 1619 % » 78

19. Ontvangst der Hollanders te Toeban „ „96

20. Koninklijk rusthuis » » 97

21. Koninklijke olifanten ! » 97

22. Batavia omstreeks 1628 » » 108

N.B. Abusievelijk staat op het titelblad vermeld 24 platen. Dit moet zijn 22 platen.

Sluiten