Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Hoofdstuk II worden achtereenvolgens de verschillende vragen, die uit een oogpunt van duurtebestrijding kunnen worden gesteld, onder het oog gezien. Aan het rapport zijn een zestal bijlagen toegevoegd. Tot het leedwezen der Staatscommissie is de definitieve vaststelling van het rapport door verschillende omstandigheden eenigszins vertraagd.

Het lid de heer B. J. Gerretson is, eveneens tot haar leedwezen, door ongesteldheid verhinderd geweest gedurende zekeren tijd aan de werkzaamheden der Staatscommissie deel te nemen, terwijl het lid de heer G. A. J. Mirrer door verblijf in het buitenland verhinderd werd aan de vaststelling van het rapport mede te werken.

Eene afzonderlijke nota van de hand van het lïd den heer F. M. Wibaut is aan het rapport toegevoegd.

's Gravenhage, 21 October 1920.

O. w. J. BRUINS,

Voorzitter. B. J. GERRETSON. H. G. M. HERMANS. F. I. J. JANSSEN. VAN KETWICH VERSCHUUR. M. E. LELIMAN-BOSCH. J. SCHOUTEN.

E. VAN WELDEREN RENGERS.

F. M. WIBAUT. A. FONTEIN,

Secretaris.

Sluiten